U bevindt zich hier: Home

Ondernemingsvereniging Waterland

Welkom op onze website

U bent van harte welkom op de website van Ondernemersvereniging Waterland.

De OVW is opgericht op 28 december 2011. Ontstaan door de samenvoeging van de Bedrijvengroep Waterland, Ondernemers Binnenstad Monnickendam, Het Spil, Broek in Waterland, Dollard, Ilpendam en Marken.


Genomineerden Ondernemersprijs Waterland 2017 bekend

Uit de vele aanmeldingen voor de ‘Waterlandse Ondernemersprijs 2017’ van Ondernemers Vereniging Waterland (OVW) in samenwerking met Gemeente Waterland, zijn op donderdag 7 december door de jury de genomineerden bepaald.

Uit de voordrachten is door de jury een selectie gemaakt, die dit jaar heeft geleid tot drie nominaties:

  • Van Geemen - Willem Slot - Purmer
  • Leguit + Roos - Cor en Gideon Roos - Monnickendam
  • Henri Willig Kaas - Wiebe Willig - Katwoude

Eervolle vermeldingen

Naast deze genomineerden zijn uit de voordrachtronde vier ondernemers geselecteerd die een bijzondere vermelding verdienen. Zij zijn wel vaak voorgedragen, maar behoren niet tot de door de jury gekozen genomineerden:

  • Prettig Weekend
  • Wijnhuis Monnickendam
  • Eye City
  • Bril & Lens

Stemmen! Van zondag 10 december tot vrijdag 22 december kan er door iedereen via www.ovwaterland.nl/stem gestemd worden wie van de drie genomineerden het verdient de uiteindelijke winnaar van de ‘Waterlandse Ondernemersprijs 2017’ te worden.

Bekendmaking

De winnaar* van de Waterlandse Ondernemersprijs 2017 wordt in de avond van vrijdag 5 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie van Ondernemersvereniging Waterland bekend gemaakt. Daarnaast is er ook ruim aandacht voor de Waterlandse Ondernemersprijs 2017 tijdens de nieuwjaarsreceptie van Gemeente Waterland op maandag 8 januari in het gemeentehuis. Inwoners van Waterland zijn bij deze nieuwjaarsreceptie van harte welkom.


Activiteitenprogramma

Bekende en nieuwe activiteiten

Ondernemersvereniging Waterland zet een aantal activiteiten voort die door de diverse verenigingen reeds werden georganiseerd of ondersteund. Daarnaast zal Ondernemersvereniging Waterland ook invulling geven aan nieuwe activiteiten.

Zo zal een ieder de gelegenheid krijgen bijeenkomsten te organiseren of gedeelten ervan te gebruiken, waarbij tot doel wordt gesteld kennis te maken met elkaar en marktontwikkelingen - binnen de bij de vereniging aangesloten leden - bekend te maken. Verder kunnen in de programma’s onderdelen worden opgenomen waarvoor derden worden ingehuurd.

Er wordt altijd gestreefd de bijeenkomsten vroegtijdig kenbaar te maken en daarbij een aanvangstijd te hebben die zo breed mogelijk past bij de leden. In de agenda blijft vervolgens veel ruimte over voor samenzijn en netwerken.

Netwerk/bedrijfsbezoeken

In de vernieuwde samenstelling zijn de leden verspreid over de volledige Gemeente Waterland. Niet alle leden zullen op de hoogte zijn van de kwaliteiten en diensten van al deze ondernemers. Om de bekendheid met elkaar te bevorderen zullen er netwerk bijeenkomsten georganiseerd worden, waarbij leden de gelegenheid krijgen hun bedrijf te laten zien of hun bedrijf onder de aandacht te brengen.

Lid zijn van een ondernemersvereniging is nuttig en leuk en moet ook leuk blijven.

Ingewikkelde zaken als belangenbehartiging, belangrijke gesprekspartner zijn en dergelijk zijn belangrijke motivaties voor het OVW-lidmaatschap. Als bestuur van de OVW willen we ook aandacht besteden aan het plezier om lid te zijn en verbondenheid met Ondernemend Waterland te voelen.

Op een leuke manier betrokkenheid van de leden (en hun partners), verbondenheid en uiteraard synergiestimulerend werken is onze insteek. Het lidmaatschap van de OVW is voor wat betreft een actieve deelname aan programma’s vrijblijvend, maar wordt zo veel als mogelijk sterk gestimuleerd door attractiviteit in het programma en diversiteit in de onderdelen.

Lid worden?

U kunt zich aanmelden als nieuw lid van de Ondernemersvereniging Waterland door een mail te sturen naar bestuur@ovwaterland.nl. Klik hier voor meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap.

Agenda

17 december:
Midwintermarkt, binnenstad Monnickendam
22 december:
Sluiting Nominatieronde Ondernemersprijs 2017
05 januari:
Nieuwjaarsborrel OVW
08 januari:
Nieuwjaarsreceptie Gemeente Waterland

Bedrijfsbezoek