Waarom OV-Waterland

Koepelgedachte

Tot voor kort kende Waterland voor ondernemers diverse verenigingen die gericht waren op de  belangenbehartiging van diverse soorten ondernemers. Die verenigingen vertoonden steeds vaker overeenkomsten met andere ondernemersgerichte verenigingen. Daarbij kwamen op bijeenkomsten van die verschillende verenigingen dezelfde leden elkaar steeds weer tegen en werden die verenigingen vaak door dezelfde mensen bestuurd. Dit werkte prima, want op deze wijze waren tot begin 2012 grofweg 150 ondernemers “georganiseerd” in Waterland. Bekijk [hier] het vergaderschema voor komend jaar.

Op initiatief van de diverse besturen van die verenigingen is in 2011 gestart met de inventarisatie van de behoefte om tot één grotere vereniging te komen. Een vereniging voor alle ondernemers (woonachtig of als onderneming actief) in de Gemeente Waterland.

Daarbij vanuit een “koepel”-gedachte de ondernemers te vertegenwoordigen en met elkaar te verbinden, bewust te zijn van de identiteit van die ondernemers binnen hun branche en hun betrokkenheid met de “kern” of directe werk/leefgebied.

Het is in het najaar van 2011 gelukt om met de verschillende bestaande verenigingen afspraken te maken over de beëindiging van die verengingen in het voorjaar van 2012. Leden van deze verenigingen zijn hierbij overgegaan naar de nieuwe Ondernemersvereniging Waterland.

Ondernemersvereniging Waterland heeft zich tot doel gesteld de belangen te behartigen van alle ondernemers in de Gemeente Waterland en daarom bij de bestuursamenstelling gekozen voor vertegenwoordigers vanuit zowel verschillende branches (clusters) als verschillende kernen van Waterland.

Bundeling van krachten

Door de bundeling van krachten en het activeren van alle ondernemers die actief zijn in Waterland, streven we ernaar de ondernemingen binnen Waterland te verbinden en te verstevigen, en een attractief programma en bijeenkomsten te kunnen bieden. Daarnaast wil de OVW voor overheden en andere ondernemersgroepen een serieuze gesprekspartner zijn en blijven.

Downloads

presentatie 15 mei 2012

Lid worden?

U kunt zich aanmelden als nieuw lid van de Ondernemersvereniging Waterland door een mail te sturen naar bestuur@ovwaterland.nl. Klik hier voor meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst 2018.

Bij Landwater Events

[klik hier voor het foto verslag]